Vilka krav ställs på motorcykeln?

När man ska tävla i motorcykeltävlingar gäller det att man förutom att ha egen utrustning också har en bra motorcykel.

Vilka krav ställs på motorcykeln?

När man ska tävla i motorcykelrace av olika slag gäller det att cykeln har ett mycket gott mekaniskt skick. Det ska finnas bra däck på cykeln och dessutom ska bromsbeläggen vara i bra skick. Innan man börjar köra måste man också kontrollera att det inte finns delar som sitter löst, samt att inget glappar. Lager med mera kan ofta börja glappa efter några års körning. Det är också viktigt att se till att motorcykeln inte läcker olja eller några andra vätskor. När man tävlar i motorcykelracing av olika slag kan man generellt sett säga att cyklarna ska motsvara de krav Svensk Bilprovning ställer när de godkänner motorcyklar. Det finns dock undantag när det gäller kåpor, blinkers, lampor med mera. Dock ska motorcykeln alltid uppfylla de regler som finns i Svemos reglemente.

Att tävla med en vanlig landsvägs motorcykel

Det finns vissa tävlingar där man kan tävla med vanliga motorcyklar. Dessa kallas ofta SMC Sport steg 5 och 6. I steg fem finns det inga krav på att motorcykeln ska ha trådlåsning eller liknande för att man ska få delta i tävlingen. När man ska tävla måste man dock gå en kurs, och under denna tas alla regler och krav som gäller upp. Det finns här inte några speciella krav på vilken typ av motorcykel som ska användas, så länge den är i gott skick. Den måste dock kunna hänga med på banan. Om man bara har en liten så kallad customcykel är risken stor att det inte kommer att fungera, men om man har en sporthoj med 125cc kommer det inte att vara några problem att delta.

När det gäller tävlingar i steg fem och sex måste motorcykeln besiktigas varje tävlingsmorgon. Inför detta måste både blinkers, backspeglar, registreringsskyltar samt eventuella pakethållare tas av. Inget får heller lysa igenom när det gäller fram-, baklyse samt inbyggda blinkers. När det gäller motorcyklarna gäller speciella ljudkrav. Vid förbifart får ljudet ligga på max 95dB. Detta mäts vid varje tävling om om motorcykeln inte klarar kravet vid mätningen kommer den inte att få köras på banan. Det är förarens ansvar att se till att cykeln inte låter för mycket och man kan inte räkna med att få tillbaka deltagaravgifter eller annat på grund av att buller eller tekniska problem finns med motorcykeln.

När man ska tävla i steg sex, bör man både säkra bromsar, oljeplugg samt lock för de olika vätskorna. Om man behöver hjälp med detta kan det ofta vara bra att fråga i god tid. ¨¨

Förutom detta måste också den personliga utrustningen vara i bra skick. På många tävlingar finns funktionärer som går runt och inspekterar utrustningen och de olika skydden. Om man inte kan uppfylla kraven som ställs kan man bli förbjuden att starta i tävlingen. Det gäller att man verkligen kontrollerar sin utrustning eftersom att ett visst antal repor kan innebära att utrustningen underkänns.