Vad skiljer motorcyklarna åt?

En motorcykel är enligt lagen om vägtrafikdefinitioner ett fordon som drivs av en motor och har två hjul. Även ett fordon med tre hjul som är symmetriskt utsatta är en motorcykel. För att fordonet ska räknas som en motorcykel ska det vara byggt för hastigheter över 45 km/timme och slagvolymen i förbränningsmotorn ska vara minst 50 kubikcentimeter. Enligt denna lag kan också ett fyrhjuligt fordon räknas som motorcykel så länge massan utan last inte är högre än 400 kilo, eller 550 kilo om motorcykeln ska användas för gods av olika slag. När det gäller motorns effekt måste den alltid vara mindre än 150 kilowatt men den ska inte vara i mopedformat. Utöver detta kan man också dela in motorcyklar i flera olika klasser och typer. Det kan krävas olika körkort för olika typer av motorcyklar, vilket kan vara bra att känna till.

Klassning av motorcyklar

I Sverige finns tre olika klasser som används för att specificera motorcyklar. Dessa klasser är tung, mellantung och lätt motorcykel. När det gäller den lätta motorcykeln får de max ha en effekt på 11 kW, eller 14,9 hästkrafter. Slagvolymen hos denna motorcykel får inte överstiga 125 kubikcentimeter. Om man är ute efter en lätt motorcykel måste man också se till att förhållandet mellan effekten och vikten inte är högre än 0,10 kW/kg. Hos en mellantung motorcykel får motoreffekten vara 35 kW och förhållandet mellan vikten och effekten får vara maximalt 0,20 kW/kg. Originaleffekten får maximalt vara 70 kW. Om man inte vill begränsas gällande motoreffekter eller förhållande mellan vikt och effektivitet är det en tung motorcykel man bör leta efter.

Vilket körkort krävs?

När det gäller de allra flesta motorcyklar krävs det att man har körkort för just motorcykel. Det går ofta inte att köra på samma körkort som man använder för bilkörning. Det finns dock en del undantag från detta. Trikes, eller fyrhjulingar kan för det mesta köras med ett vanligt b-körkort. Många misstar en motorcykel med sidovagn för att vara körbar med ett b-körkort men så är inte fallet trots att de både kan ha tre och fyra hjul. Detta beror på att sidovagnen kan plockas bort, utan att det blir omöjligt att kunna köra motorcykeln.

Oavsett vilket motorcykeltyp man väljer gäller det att tänka på att man som förare är sämre skyddad än i en bil och det gäller att ha koll på både sin och andras körning för att minska risken för olyckor. När man kör en motorcykel för första gången kan det ofta vara lite svårt att hålla balansen så det kan vara bra att öva upp sig på en plats utan annan trafik innan man vet hur man kör. Det kan ofta var bra att prova flera olika motorcyklar eftersom vissa varianter kan vara lättare att köra än andra. En stabil motorcykel med lite kraftigare modell kan ofta vara lättare att balansera än en crosscykel.

Om man ska köra mycket i skog och mark eller i mer obanad terräng kan det vara bättre att välja en cykel avsedd för just detta.