Att köra säkert

Oavsett om man tävlar med sin motorcykel, eller om man bara kör för skojs skull gäller det att tänka på en hel del saker. Det är viktigt att man kontrollerar cykeln och även sin egen körning så att allt sker på ett säkert och korrekt sätt. Annars kan turen med motorcykeln bli farlig både för egen del och för andras.

Broms och däck

Det första man bör göra är att kontrollera däck och bromsar. Man kontrollerar däcken genom att se och känna på dem. Gamla, utslitna eller skadade däck bör bytas ut mot nya. Ett helt nytt däck som dessutom är hårt kan bli mycket halt. Det kan behövas en del körning, ibland upp emot några mil för att den hårda ytan på däcken ska försvinna. Man bör också noga kontrollera lufttrycket som finns i däcken. Om detta är för lågt kan hela turen vara trafikfarlig eftersom att motorcykeln kan bli mycket svår eller omöjlig att manövrera i lite högre hastighet. Man bör också se över sina bromsar och deras tillhörande delar. Rostiga delar bör bytas eftersom att de kan gå sönder av ett gupp i vägen eller liknande. Man bör ofta testbromsa ett par gånger på en mindre väg innan man ger sig ut i trafik, för att kontrollera att allt verkligen fungerar som det ska. Om motorcykeln har stått länge kan bromsarna ha satt sig rejält.

Motor, bensin, och belysning

Även när man kör motorcykel finns det en lag som säger att lamporna ska fungera. Även om man aldrig kör i mörker ska de lysa tillfredsställande. Det är viktigt att kontrollera lamporna då och då eftersom de kan sluta fungera. Oxideringar kan också ha uppstått i kopplingar eller lamphållare och göra så att lampan inte lyser. När det gäller motorn och dess tillbehör, är batteriet något som bör kontrolleras, särskilt om motorcykeln stått ett tag. Om det inte är ett slutet system måste man kontrollera att batterivattennivån är hög nog. Dessutom bör man kontrollera att batteriet verkligen sitter fast och att kablarna som hör till det verkligen sitter rätt. Annars kan farliga situationer uppstå. Om man inte har möjlighet att ha sin motorcykel inomhus finns risken att vatten kan kondensera ut i bensinen. Då bör man tömma hela tanken och fylla i helt ny bensin. I samband med detta är det också bra att kontrollera alla bränsleslangar eftersom de lätt åldras och skadas. Om så är fallet bör de bytas. Man kan också behöva byta bromsvätska då och då eftersom att gammal sådan gör att systemet rostar inifrån och dessutom gör den att bromsarna fungerar långt sämre.

Att köra säkert

När man sedan väl ska ut och köra med sin motorcykel kan det locka att köra snabbt. När vinterns grus ligger kvar på vägarna under vårens första varma dagar är omkullglidning mycket vanligt eftersom att det ofta ligger mer grus än man kan tro på vägen och om en motorcykel då kommer i för hög fart är det lätt att den åker omkull. Rondeller är ett av de allra första ställen motorcykelförare brukar stöta på problem i.